13/02/2017
Hơn 9.000 phụ huynh và học sinh đã đến tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2017 do báo Thanh niên phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tại nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 12-2-2017.