12/08/2018

Đỗ đại học mới chỉ là bước khởi đầu cho một tương lai sau này, nếu các em sinh viên không biết phấn đấu thì đến một lúc nào đó sẽ rơi vào bi kịch của cuộc đời.