Sơ đồ tổ chức

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

cấu tổ chức của phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ gồm:

 1. Tổ chức đảng đoàn thể:
  • Chi bộ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Thanh tra giáo dục.
  • Công Đoàn phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ.

    

 2. Chính quyền:
 • Trưởng phòng phụ trách công việc chung công tác thanh tra.
 • Phó trưởng phòng phụ trách công tác pháp chế sở hữu trí tuệ.
 • Các tổ: Tổ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ; Tổ quản trị website.
 • Các chuyên viên: thanh tra, pháp chếsở hữu trí tuệ.

 

 

II. NHÂN SỰ


 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

NGUYỄN THỊ HUỆ

Trưởng phòng

- Phụ trách chung công việc của Phòng;

- Phụ trách chung công tác thanh tra.

 

nguyenthihue@hcmussh.edu.vn

2

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Phó trưởng phòng

-Phụ trách công tác pháp chế và sở hữu trí tuệ;

-Tham gia thanh tra định kỳ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

nguyenthihongvanfir@hcmussh.edu.vn

3

NGÔ THANH AN

Phó trưởng phòng

- Phụ trách công tác thanh tra học và thanh tra thi;

- Tham gia thanh tra thi, thanh tra định kỳ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

thanhan@hcmussh.edu.vn

4

LÊ HỒNG GIANG

Chuyên viên thanh tra

- Tham gia công tác thanh tra thường xuyên việc học và thi, thanh tra định kỳ;

- Quản trị (admin) website của Phòng;

songhongle@hcmussh.edu.vn

5  NGUYỄN CẨM LINH
 Chuyên viên thanh tra
 

Tham gia công tác thanh tra thường xuyên việc học và thi, thanh tra định kỳ;

Tham gia công tác văn phòng.

 camlinh@hcmussh.edu.vn

6

NGUYỄN QUỲNH NGA

Chuyên viên pháp chế

- Chuyên viên thư ký;

- Chuyên viên công tác pháp chế;

- Tham gia thanh tra thi, thanh tra định kỳ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

- Thành viên tổ Quản trị website của Phòng.

 

quynhnga@hcmussh.edu.vn

 

7

PHẠM THỊ PHƯƠNG TRANG

Chuyên viên sở hữu trí tuệ

- Chuyên viên công tác sở hữu trí tuệ;

- Tham gia công tác văn phòng;

- Thành viên tổ Quản trị website của Phòng.

phuongtrang@hcmussh.edu.vn

 8

QUÁCH THỊ NGỌC THIỆN

Chuyên viên pháp chế
Tham gia công tác pháp chế;

Tham gia công tác thanh tra thi, thanh tra thường xuyên;

- Thành viên tổ Quản trị website của Phòng.

 thienquach@hcmussh.edu.vn

 

9

 

LÊ VĂN ĐẠI

Chuyên viên 

Tham gia công tác văn phòng;

Tham gia công tác thanh tra thi

- Thành viên tổ Quản trị website của Phòng.

 

levandai@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.