Sơ đồ tổ chức

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

cấu tổ chức của phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ gồm:

 1. Tổ chức đảng đoàn thể:
  • Chi bộ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Thanh tra giáo dục.
  • Công Đoàn phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ.

    

 2. Chính quyền:
 • Trưởng phòng phụ trách công việc chung công tác thanh tra.
 • Phó trưởng phòng phụ trách công tác pháp chế sở hữu trí tuệ.
 • Các tổ: Tổ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ; Tổ quản trị website.
 • Các chuyên viên: thanh tra, pháp chếsở hữu trí tuệ.

 

 

II. NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng phòng

- Phụ trách chung công việc của Phòng;
- Phụ trách công tác thanh tra định kỳ; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

​nguyenthihue@hcmussh.edu.vn

 2 Nguyễn Thị Hồng Vân  Phó Trưởng phòng

- Phụ trách công tác pháp chế;

- Tham gia thanh tra định kỳ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

nguyenthihongvanfir@hcmussh.edu.vn

3

Ngô Thanh An

Phó Trưởng phòng

- Phụ trách công tác thanh tra thường xuyên việc dạy-học, việc thị;

- Tham gia thanh tra định kỳ; tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Quyết toán kinh phí liên quan đến hoạt động của Phòng;

- Chủ tịch Công đoàn Phòng.

thanhan@hcmussh.edu.vn

 4
Nguyễn Quỳnh Nga

Phó Trưởng phòng

​kiêm Thư ký Phòng

- Phụ trách công tác sở hữu trí tuệ;
- Soạn thảo kế hoạch, báo cáo quý và báo cáo tổng kết năm học của Phòng;
- Tham gia thanh tra thi, thanh tra định kỳ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Phó Chủ tịch Công đoàn Phòng.

quynhnga@hcmussh.edu.vn 

5

Lê Hồng Giang

Chuyên viên

thanh tra

- Tham gia thanh tra thường xuyên việc dạy-học, việc thi, thanh tra định kỳ.

songhongle@hcmussh.edu.vn

6

Nguyễn Cẩm Linh

Chuyên viên

thanh tra

- Tham gia thanh tra thường xuyên việc dạy-học, việc thi;
- Tham gia công tác văn phòng;
- Ủy viên BCH Công đoàn Phòng.

camlinh@hcmussh.edu.vn

7

Bùi Thị Nhung

Chuyên viên

thanh tra

- Tham gia thanh tra thường xuyên việc dạy-học, việc thi;
- Tham gia công tác văn phòng.

​buinhung@hcmussh.edu.vn

8 Tô Huỳnh Ngọc Nhã

Chuyên viên

thanh tra

- Thực hiện tuyên truyền, Phổ biến giáo dục pháp luật; 

- Tham gia thanh tra thường xuyên việc dạy-học, việc thi;

- Lưu trữ công văn đi, đến;
- Quản trị website Phòng.

tohuynhngocnha@hcmussh.edu.vn
9 Phạm Thị Phương Trang

 Chuyên viên sở hữu trí tuệ

- Thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
Tham gia công tác tuyên truyền, Phổ biến giáo dục pháp luật;
- Tham gia thanh tra thi, thanh tra định kỳ.

phuongtrang@hcmussh.edu.vn

10

Quách Thị Ngọc Thiện

Chuyên viên pháp chế

- Rà soát văn bản nội bộ; Tuyên truyền, Phổ biến giáo dục pháp luật; 
- Tham gia thanh tra thường xuyên việc dạy-học, việc thi.

thienquach@hcmussh.edu.vn

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.