Sơ đồ tổ chức

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

cấu tổ chức của phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ gồm:

 1. Tổ chức đảng đoàn thể:
  • Chi bộ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Thanh tra giáo dục.
  • Công Đoàn phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ.

    

 2. Chính quyền:
 • Trưởng phòng phụ trách công việc chung công tác thanh tra.
 • Phó trưởng phòng phụ trách công tác pháp chế sở hữu trí tuệ.
 • Các tổ: Tổ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ; Tổ quản trị website.
 • Các chuyên viên: thanh tra, pháp chếsở hữu trí tuệ.

 

 

II. NHÂN SỰ


 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

TỔ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

NGUYỄN THỊ HUỆ

Trưởng phòng

- Phụ trách chung công việc của Phòng;

- Phụ trách công tác thanh tra.

 

nguyenthihue@hcmussh.edu.vn

2

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Phó trưởng phòng

-Phụ trách công tác pháp chế và sở hữu trí tuệ;

-Tham gia thanh tra định kỳ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

nguyenthihongvanfir@hcmussh.edu.vn

3

NGÔ THANH AN

Thư ký

- Chuyên viên thư ký;

- Tham gia thanh tra thi, thanh tra định kỳ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

thanhan@hcmussh.edu.vn

4

LÊ MINH TRÍ

Chuyên viên thanh tra

- Tham gia công tác thanh tra thường xuyên việc học và thi, thanh tra định kỳ;

- Tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

leminhtri@hcmussh.edu.vn

 

TỔ QUẢN TRỊ WEBSITE

5

LÊ HỒNG GIANG

Chuyên viên thanh tra

- Tham gia công tác thanh tra thường xuyên việc học và thi, thanh tra định kỳ;

- Quản trị (admin) website của Phòng;

- Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

songhongle@hcmussh.edu.vn

6

NGUYỄN QUỲNH NGA

Chuyên viên pháp chế

- Chuyên viên công tác pháp chế;

- Tham gia thanh tra thi, thanh tra định kỳ;

- Tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thành viên tổ Quản trị website của Phòng.

 

quynhnga@hcmussh.edu.vn

 

7

PHẠM THỊ PHƯƠNG TRANG

Chuyên viên sở hữu trí tuệ

- Chuyên viên công tác sở hữu trí tuệ;

- Tham gia công tác văn phòng;

- Thành viên tổ Quản trị website của Phòng.

phuongtrang@hcmussh.edu.vn

VĂN PHÒNG

8

NGUYỄN CẨM LINH

Chuyên viên thanh tra

- Tham gia công tác thanh tra thường xuyên việc học và thi, thanh tra định kỳ;

- Tham gia công tác văn phòng.

camlinh@hcmussh.edu.vn

 

9

 

NGUYỄN MAI DU

Chuyên viên pháp chế

Hiện đang học Thạc sỹ ở Bồ Đào Nha

nguyenmaidu@hcmussh.edu.vn

10

CHÂU NGỌC THÁI

Chuyên viên thanh tra

Hiện đang học nghiên cứu sinh ở Nhật Bản

thaichaungoc@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.