Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển thế nào?

Cho tôi hỏi thay đổi nguyện vọng là thay đổi trường khác cũng được hay chỉ được thay đổi thứ tự nguyện vọng?

Chi tiết câu hỏi :

Cho tôi hỏi thay đổi nguyện vọng là thay đổi trường khác cũng được hay chỉ được thay đổi thứ tự nguyện vọng?

Trả lời :

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia: được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần  trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. 

 

- Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

 

- Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.