Mức lương cơ sở năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức thế nào?

Năm 2021 là năm diễn ra cải cách tiền lương, ảnh hưởng đến thu nhập của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, mới đây, Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành lùi cải cách. Vậy khi đó, mức lương cơ sở 2021 sẽ thế nào?

Năm 2020, lương cơ sở không tăng theo lộ trình
Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động trong doanh nghiệp.
Theo đó, trong năm 2020, tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ sở, không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề để tiến tới rút ngắn khoảng cách giữa lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp, đảm bảo thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.
Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế, xã hội nước ta bị ảnh hưởng tiêu cực. Bởi vậy, để chia sẻ khó khăn này, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 122/2020/QH14 đồng ý chưa tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2020.
Như vậy, trong năm 2020, mức lương cơ sở vẫn đang áp dụng là 1,49 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở vào năm 2021?
Theo tinh thần của Nghị quyết 27, cải cách tiền lương không chỉ thông qua việc tăng lương cơ sở trong năm 2020 mà theo lộ trình, đến năm 2021 sẽ xây dựng 05 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm; bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương…
Đồng thời, Nghị quyết 27 khẳng định:
Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 thay vì vào năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết 27.
Theo đó, những chính sách cải cách tiền lương sẽ chưa được áp dụng từ năm 2021 mà lùi đến 01/7/2022. Đồng nghĩa, dự kiến lương cơ sở trong năm 2021 sẽ chưa bị bãi bỏ. Việc tính lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn thực hiện theo công thức:
Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Lương cơ sở năm 2021 liệu có tăng không?
Thực tế cho thấy, trong vài năm gần đây, mức lương cơ sở liên tục tăng vào ngày 01/7. Kéo theo đó, lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng theo, cụ thể:
- Từ ngày 01/7/2018: Mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP)
- Từ ngày 01/7/2019: Mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14).
Thậm chí, từ ngày 01/7/2020, tại Nghị quyết số 86/2019/QH14, Quốc hội cũng đã dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương cũng bị hoãn.
Đồng thời, tại Nghị quyết 122, Quốc hội cũng khẳng định:
Căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.
Do đó, nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đồng thời không có thông báo mới thì rất có thể, lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay. Khi đó, lương, phụ cấp theo lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng được giữ nguyên.

Trên đây là những phân tích về mức lương cơ sở năm 2021 khi cải cách tiền lương bị lùi đến ngày 01/7/2022. LuatVietnam sẽ cập nhật nhanh chóng và liên tục những thông tin mới nhất về lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức.


Nguyễn Hương

Nguồn: https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/muc-luong-co-so-nam-2021-566-27164-article.html

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.