Hỏi: Chi trả chế độ cho lao động nam khi vợ sinh con

Tôi đóng BHXH được 12 năm, vợ tôi đóng BHXH được 6 năm, sinh con vào cuối tháng 3/2017 (sinh thường). Theo quy định, tôi được nghỉ 5 ngày làm việc hưởng chế độ thai sản, vì lý do cá nhân tôi không nghỉ việc để hưởng chế độ theo quy định. Xin hỏi, nếu tôi không nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản của vợ thì có được thanh toán BHXH không?

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH số 58/2017/QH13 ngày 20/11/2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau: Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Như vậy, trường hợp vợ ông sinh con nhưng ông vẫn đi làm bình thường, vẫn hưởng lương từ cơ quan thì ông không thuộc đối tượng hưởng chế độ nam nghỉ việc khi vợ sinh con.

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn

Nguồn: http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Chi-tra-che-do-cho-lao-dong-nam-khi-vo-sinh-con/13239.vgp 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.