Thông báo về việc cử lực lượng tham gia Hội thi "Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"

Thực hiện công văn số 1904/ĐHQG-TTPC ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam".

Xem Thông báo tại đây.

Xem danh sách đính kèm tại đây.

Xem công văn số 1904/ĐHQG-TTPC về việc Tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam" tại đây./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.