Hỏi: Có được điều chỉnh lại trợ cấp thai sản theo lương mới?

Tôi nghỉ thai sản tháng 4/2016, BHXH trả trợ cấp thai sản cho tôi theo mức lương cơ bản là 1.150.000 đồng. 

Đến tháng 5/2016 lương cơ bản tăng 1.210.000 đồng, là cơ sở để đóng BHXH, BHYT. Vậy, tôi có được hưởng tiền lương chênh lệch mới không? (Vì BHXH tính lương cho tôi theo lương cũ 7 tháng trước khi nghỉ). Nếu tôi được hưởng thì đơn vị nào chi trả, BHXH huyện hay đơn vị nơi tôi công tác? 

BHXH tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau: “Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của bà Hường nghỉ thai sản tháng 4/2016, nên được áp dụng mức lương cơ sở tại thời điểm tháng 4/2016 là 1.150.000 đồng để tính mức hưởng chế độ thai sản và không thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ thai sản của bà.

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.