Nghỉ hưu năm 2019, mức lương tính thế nào?

Chi tiết câu hỏi :

Đến năm 2019 bố tôi tròn 60 tuổi và đóng BHXH được 22 năm. Vậy, bố tôi có được hưởng lương hưu không? Nếu được thì bao nhiêu % mức lương đóng bảo hiểm?

Trả lời :

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin ông cung cấp, bố ông năm 2019 tròn 60 tuổi, đóng BHXH được 22 năm. Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì khi đủ 60 tuổi bố ông đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó  cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

 

Năm nghỉ hưu

 

 

 

 

Số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

 

 

 

 

 

 

2018 16 năm
2019 17 năm
2020 18 năm
2021 19 năm
Từ 2022 trở đi 20 năm

 

Đối chiếu với quy định nêu trên, với số năm đóng BHXH là 22 năm thì tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bố ông được tính như sau:

 

- 17 năm đầu tính bằng 45%;

 

- 5 năm tiếp theo tính thêm: 5 x 2 = 10%.

 

- Tổng tỷ lệ là: 45% + 10% = 55%.

 

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bố ông là 55%. Mức lương hưu hàng tháng của bố ông được tính bằng tỷ lệ 55% nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

                                                                                                                                                                                                                Nguồn: http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Nghi-huu-nam-2019-muc-luong-tinh-the-nao/13417.vgp

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.