Tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 2018, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ phối họp với Công đoàn Đại học Quôc gia TP.HCM tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” theo ké hoạch sau:


1. Mục đích, yêu cầu 

a.) Mục đích

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2018

- Tuyên truyền, phổ biển pháp luật đến công chức, viên chức, người ỉao động trong ĐHQG-HCM; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQG-HCM, tăng cường hiêu biêt thực thi pháp luật tại đơn vị.

b.) Yêu cầu

Tổ chức Hội thi thiết thực, hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm.

2. Đối tượng dự thi:

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

3. Nội dung thi

- Bộ Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn

- Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn . Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn

- Luật Giáo dục đại học 2012 và các văn bản hướng dẫn

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn

- Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013, Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngay 26/03/2014.

4. Hình thức thi:

Hội thi được tổ chức thành 2 vòng thi:

- Vòng I: Thi trắc nghiệm trực tuyến gồm 50 câu (100 điểm) tất cả các cá nhaif đáng kýdự Ị đêu phải tham dự vòng thi này. Cân cứ vào kết q à

thi vòng này, Ban TỔ chức:

Chọn ra 04 cá nhân có số điểm cao nhât trao giai nhat, 1, khuyến khích

Chọn ra 4 đội để vào vòng 2: mỗi đơn vị thành viên/trực thuộc cử 01 đội tham dự gồm 05 cá nhân đang công tác đơn vị và có dự thi vòng 1. Ban Tổ chức rSẽ chọn ra 04 đội có điểm trung bình dự thi vòng 1 của 05 cá nhân trong đội cao nhất và có tổng số thí sinh dự thi vòng 1 >10% tổng sổ công chức, viên chức, người lao động của đon vị. Các đơn vị trực thuộc có thể liên kết với nhau để dự thi vòng 2 (trước khi có kết qua thi vòng 1, phải đăng ký với Ban Tô chức đon VỊ minh muốn liên kết).
- Vòng 2: Thi đồng đội, 04 đội được chọn vào vòng 2 thi các nội dung sau:

Chào hỏi, giới thiệu (10 điểm): mỗi đội trình bày một tiết mục (hát, múa, kịch,...) để chào hỏi, giới thiệu về đội mình.

Thi về kiến thức pháp luật: có 24 câu hỏi (mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm). Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, cả 04 đội bấm chuông để giành quyền trả lời, đội bấm trước sẽ giành được quyền trả lời, nếu trả lời sai thì 3 đội còn lại tiếp tục bấm chuông để được giành quyền trả lời.

Thi xử lý tình huống (30 điểm) : lần lượt mỗi đội bốc thăm chọn 01 tình huống và cử đại diện lên trả lời.

Căn cứ vào tồng số điểm cả 3 nội dung thi của mỗi đội, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.
5. Thời gian thi

- Vòng 1: Thi trực tuyến trong 3 ngày: bắt đầu vào 8g00 ngày 22/10/2018 đến 24g00 ngày 24/10/2018.

- Vòng 2: Tổ chức vào Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2018.

6. Cơ cấu giải thưởng:

_ Giải cá nhân: 01 giải nhất 1.000.000 đồng, 01 giải nhì 700.000 đồng, 01 giải ba 500.000đồng, 01 giải khuyến khích 300.000đồng

Chi tiết vui lòng xem tại đây./.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.