Hỏi: Chứng chỉ sư phạm bậc cao có thay thế cho bậc thấp hơn?

Xin hỏi, nếu tôi tham gia học khóa này thì Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên hạng II có dùng để thay thế cho Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên hạng III được không?

Tôi là giảng viên đang công tác tại một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Vừa qua, cơ quan tôi yêu cầu làm hồ sơ để chuyển mã ngạch từ 15.111 sang ngạch giảng viên hạng III mã V.07.01.03. Trong hồ sơ này yêu cầu phải nộp Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên hạng III.Nhưng hiện tại cơ quan tôi đã liên kết với đơn vị bên ngoài chỉ mở được khóa bồi dưỡng giảng viên hạng II. Xin hỏi, nếu tôi tham gia học khóa này thì Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên hạng II có dùng để thay thế cho Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên hạng III được không?

Trả lời :

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:
Triển khai thực hiện Luật Viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 6/11/2015 hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, trường hợp viên chức giảng dạy đang hưởng các mã ngạch giảng viên (15.109; 15.110; 15.111), việc chuyển xếp được thực hiện một cách cơ học không yêu cầu thêm bất cứ điều kiện gì để đảm bảo chế độ cho đội ngũ (trừ trường hợp viên chức giảng dạy được công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư).

Viên chức được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy được bổ nhiệm.

Ngày 16/5/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) theo Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT, giảng viên chính (hạng II) theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT, giảng viên (hạng III) theo Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT.

Mục tiêu của Chương trình bồi dưỡng giúp học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp và thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện giữ và các chức danh nghề nghiệp cao hơn đối với giảng viên có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Mặt khác mỗi Chương trình bồi dưỡng có quy định cụ thể về đối tượng bồi dưỡng. Giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập đang giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng nào thì phải được bồi dưỡng theo Chương trình bồi dưỡng đối với chức danh nghề nghiệp đang giữ và có lộ trình tham gia bồi dưỡng Chương trình bồi dưỡng đối với chức danh nghề nghiệp đang giữ và có lộ trình tham gia bồi dưỡng Chương trình bồi dưỡng ở chức danh nghề nghiệp cao hơn để thăng hạng chức danh nghề nghiệp (nếu có).

Vì vậy, Chứng chỉ bồi dưỡng ở các bậc cao hơn không thay thế được Chứng chỉ bồi dưỡng ở các bậc thấp hơn. Việc cử giảng viên tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần phải căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV và quy định cụ thể về đối tượng bồi dưỡng tại các Chương trình bồi dưỡng tương ứng.

 

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn

(Nguồn: http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Chung-chi-su-pham-bac-cao-co-thay-the-cho-bac-thap-hon/13425.vgp)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.