Lắp đặt thiết bị phòng, chữa cháy có cần chứng chỉ năng lực?

Theo quy định hiện hành, đơn vị thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không? Đơn vị thực hiện thi công phòng, chống mối có thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Chi tiết câu hỏi :

Theo quy định hiện hành, đơn vị thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không? Đơn vị thực hiện thi công phòng, chống mối có thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức chỉ thực hiện cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Trường hợp tổ chức thực hiện lắp đặt thiết bị thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 31, Điều 3 Luật Xây dựng thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng thì tổ chức thực hiện thi công phòng, chống mối không thuộc đối tượng phải cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.