Nghỉ việc khi sảy thai được cơ quan bảo hiểm đóng BHXH

Nhân viên bị sảy thai và phải nghỉ 20 ngày và đơn vị không đóng bảo hiểm cho người lao động này? Vậy đây được coi là có đóng bảo hiểm xã hội không, có được xem là gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Vừa rồi, đơn vị tôi có nhân viên bị sảy thai và phải nghỉ 20 ngày. Trong thời gian nghỉ, đơn vị không đóng bảo hiểm cho NLĐ này. Cho chúng tôi hỏi, nếu vậy thì tháng nhân viên nữ này nghỉ việc có được coi là có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không? Ngoài ra, đơn vị và nhân viên nữ không đóng BHXH thì có được xem là gián đoan thời gin đóng BHXH?

BHXH TP. HCM trả lời: Theo khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian nghỉ được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vầ được cơ quan BHXH đóng BHYT cho NLĐ.

                    ​Báo Pháp luật Tp. HCM


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.