"Tôi luôn trân trọng, tự hào là sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM"

Đó là phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 của Nhà trường. Website Trường xin đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng.Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM. Ảnh: Quang Định


Kính thưa các thầy giáo, cô giáo,


Thưa các đồng chí đại biểu và các em sinh viên thân mến!


Hôm nay, tôi rất vui mừng và xúc động về thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất khu vực phía Nam của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình cảm của một cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí và các thầy giáo, cô giáo, các em sinh viên lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo,


Thưa các đồng chí và các bạn sinh viên thân mến!


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số ít trường đại học có lịch sử lâu đời nhất ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, với bề dày truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển. Trong suốt chặng đường đã qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, xây dựng, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường. Đến nay, bộ máy tổ chức của Trường luôn được bổ sung và phát triển với quy mô hợp lý, hoạt động ngày một hiệu quả. Đội ngũ cán bộ giảng dạy, với nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đã không ngừng phát triển về số lượng và về trình độ, năng lực. Nhiều giảng viên của Trường được đào tạo ở nước ngoài, được tu nghiệp và thỉnh giảng tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới và nhận được nhiều danh hiệu khoa học, giáo dục cao quý ở trong và ngoài nước. Số sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh hằng năm thuộc diện lớn trong cả nước.


Cơ cấu ngành đào tạo của Trường được xác lập theo hướng đa dạng, đa lĩnh vực; củng cố và nâng cao chất lượng các ngành học cơ bản, truyền thống, đồng thời chú trọng phát triển các ngành học ứng dụng, hiện đại; Chú trọngliên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài; đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu đa dạng của người học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phía Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trường là đơn vị tiên phong trong việc khai mở ra những ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội; là cầu nối và là đối tác học thuật quan trọng để tiếp nhận và áp dụng nhiều khung lý thuyết mới, phương pháp mới, cách tiếp cận mới và góc nhìn mới trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam. Nhiều công trình nghiên cứu của Trường được đón nhận và đánh giá cao, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác sinh viên và văn hóa đại học được chú trọng triển khai thực hiện bằng nội dung, hình thức phong phú; là Trường nằm trong số các trường đại học, cao đẳng có hoạt động sinh viên sôi nổi của Thành phố Hồ Chí Minh và của phong trào sinh viên cả nước.


Trong năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Các mặt công tác của Nhà trường: Từ việc xây dựng đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cho đến công tác chính trị, tư tưởng, công tác sinh viên và văn hóa đại học, công tác tài chính, quản trị,... về cơ bản đều đã đạt và vượt so với mục tiêu kế hoạch năm học của Nhà trường. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và chung vui với những thành tựu của Nhà trường trong chặng đường hơn 60 năm hình thành và phát triển cũng như những kết quả, thành tích mà các thầy giáo, cô giáo và các em sinh viên Trường đạt được trong năm học 2018 - 2019.


Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo,


Thưa các đồng chí và các bạn!


Năm học 2019 - 2020 là năm cả nước nỗ lực phấn đấu quyết liệt để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục, đào tạo nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Đây cũng là năm đầu thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi). Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm học tới, sớm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, tôi đề nghị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:


Một là, tiếp tục xây dựng và không ngừng hoàn thiện mô hình của Trường theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Tiếp tục thực hiện cơ cấu ngành đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; củng cố và nâng cao chất lượng các ngành học cơ bản, truyền thống, đi đôi với việc phát triển các ngành học ứng dụng, hiện đại. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, quy chế, quy định bảo đảm cho việc đổi mới công tác quản lý, quản trị Nhà trường theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp và hiện đại; chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, nhất là đối với các chương trình hợp tác quốc tế, các trung tâm, các công ty trực thuộc Nhà trường.


Hai là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình giảng dạy và nghiên cứu của Nhà trường theo hướng hiện đại, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành; giữa bồi dưỡng các kiến thức cơ bản hàn lâm với trao dồi những phương pháp giải quyết các vấn đề mà đời sống xã hội đặt ra; đề cao tính sáng tạo, tự học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng của người học, làm cho người học thực sự trở thành trung tâm trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường; phải chú trọng đặc biệt tới việc phát triển phẩm chất, năng lực cần thiết cho sinh viên để tăng khả năng thích ứng với xã hội và hội nhập quốc tế của sinh viên. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo; tiếp tục xây dựng một số chuyên ngành mới để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và trong tương lai.


Ba là, đối với công tác nghiên cứu, cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và nhiệm vụ lớn lao của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cái nôi lớn nhất cả nước trong đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội - nhân văn, có liên quan mật thiết đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, nhất là trong việc bảo vệ quyền và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc và việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Do vậy, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, các cơ quan của Đảng và Nhà nước chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp vừa mang tầm chiến lược, lâu dài, vừa mang tính cấp bách để giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra của thực tiễn đất nước trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.


Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh của Nhà trường; không ngừng nâng cao và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là đối với các đối tác có uy tín để phục vụ thiết thực cho việc đào tạo và nghiên cứu của Trường. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, phù hợp bảo đảm cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu đạt chất lượng cao. Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho những ngành, những lĩnh vực, những bộ môn đặc thù, quan trọng và cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước.


Năm là, cần tập trung các giải pháp đồng bộ đề sớm hiện thực mục tiêu xây dựng môi trường văn hoá của Trường theo hướng: học thuật, dân chủ, sáng tạo và thân thiện ; xây dựng một tập thể các nhà giáo, nhà khoa học thật sự đoàn kết, chân thành hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu. Quan tâm đầu tư, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên giỏi, có năng lực sáng tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Có cơ chế để thu hút cán bộ và các nhà khoa học giỏi ở trong nước và nước ngoài về làm việc tại Trường; đồng thời thực hiện chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ cao; khuyến khích, động viên cán bộ làm việc có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.


Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng bức tranh Khuê Văn Các cho Nhà trường. Ảnh: Quang Định


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cần quán triệt sâu sắc, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm chăm lo tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, làm cơ sở để quy tụ sự đồng thuận, tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên Nhà trường; phát huy cao độ tinh thần dân chủ, sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu; phát huy những giá trị văn hoá nơi học đường, đặc biệt là phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của nhà giáo, nhà khoa học và truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” cùng đạo lý thày - trò; tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu phản khoa học, sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tôi rất mong và tin tưởng rằng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ngừng phát triển, thu được nhiều thành công mới, xứng đáng là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; là một trong những cái nôi về tinh hoa trí tuệ và văn hóa Việt Nam.


Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo,


Thưa các đồng chí và các bạn sinh viên thân mến!


Hôm nay về thăm Trường, được gặp các thầy giáo, cô giáo của mình cùng các bạn sinh viên trong ngày khai trường; được tận mắt chứng kiến những thành tựu và sự phát triển của Nhà trường, tôi thực sự xúc động, tự hào. Sự dạy dỗ và tình cảm của các thầy giáo, cô giáo dành cho tôi, cùng những kỷ niệm đẹp đẽ của thời sinh viên vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức của tôi. Tôi luôn trân trọng tự hào là sinh viên của Trường, là học trò của các thầy giáo, cô giáo, và xem đó là hành trang, là trách nhiệm để không ngừng nỗ lực học tập, công tác, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ mà xã hội phân công. Cho phép Tôi, nhân dịp này, chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường đã dành cho tôi sự quan tâm, giáo dục, động viên trong những năm tháng học tại Trường và ngay cả khi ra trường. Dù đi đâu, làm gì, tôi cũng luôn ý thức phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với công lao to lớn và tình cảm của thầy giáo, cô giáo cũng như niềm tin yêu của bạn bè, đồng chí.


Trong không khí của Ngày khai trường, với tất cả tình cảm chân thành, thân thiết và sự quý trọng, tôi xin chúc các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và các em sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các vị đại biểu, các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.


Trân trọng cảm ơn!

Võ Văn Thưởng,
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,

Cựu Sinh viên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.