Hỏi: Sinh viên có bắt buộc phải khám sức khỏe định kỳ?

Chi tiết câu hỏi :


Vừa qua trường Đại học Luật Hà Nội có thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên hệ đại học chính quy theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT và Thông tư số 14/2013/TT-BYT. Sau khi có 736 sinh viên không tham gia khám sức khỏe thì Nhà trường có Thông báo số 2, theo đó, sau khi lịch khám bổ sung diễn ra mà sinh viên không tham gia khám thì sẽ lập danh sách và sẽ báo cáo Ban Giám hiệu xử lý theo quy định. Tôi đã tham khảo 2 Thông tư trên thì thấy không có nội dung yêu cầu sinh viên chuẩn bị ra trường phải khám sức khỏe bắt buộc. Xin hỏi, nếu sinh viên không tham gia khám sức khỏe định kỳ thì có được ra trường sau khi tích lũy đủ học phần hay không?


Trả lời :

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:
Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy có quy định tại Khoản 5, Điều 4: "Sinh viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục đại học". Theo đó, trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên nhập học và khám định kỳ khi sinh viên kết thúc khóa học ra trường.

Đối với các sinh viên khi tích lũy đủ số tín chỉ và bảo đảm các điều kiện tốt nghiệp thì sẽ được Hội đồng xét tốt nghiệp xem xét để công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.