Phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2017), ngày 06-6, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức gặp mặt, tọa đàm “Vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”. 

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp. 
 

Dự buổi gặp mặt, tọa đàm có các đồng chí PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; PGS.TS Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các cơ quan báo chí, các nhà báo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân...

 

 

Quang cảnh buổi Tọa đàm

 

Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp hiệp đồng của các bộ, ban, ngành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc, anh hùng, vẻ vang, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong chiến công, thành tích đó của lực lượng Công an nhân dân có phần công lao đóng góp rất lớn của báo chí, qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần cách mạng của nhân dân với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của cán bộ, chiến sĩ Công an trong công tác, chiến đấu. Không chỉ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, báo chí còn có đóng góp quan trọng đối với sự trưởng thành lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua. Mối quan hệ giữa báo chí cách mạng với Công an nhân dân là mối quan hệ phối hợp đặc thù, có chiều dài lịch sử, vừa khách quan vừa xuất phát từ nhu cầu tự thân hoạt động của cả hai lực lượng, nhằm đạt được mục tiêu chung là phụng sự sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, phục vụ lợi ích của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
 
    Để phát huy kết quả tích cực đạt được trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với các cơ quan báo chí; giữa cán bộ, chiến sĩ Công an với các phóng viên, biên tập viên; đồng thời khắc phục những vướng mắc, thiếu sót trong quan hệ phối hợp làm ảnh hưởng tới hiệu quả công tác chung của mỗi lực lượng, buổi tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa mối quan hệ phối hợp này theo chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, Hiến pháp và pháp luật đã quy định.
 
    Tại buổi gặp mặt, tọa đàm, các đại biểu tham dự đều khẳng định vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay; từ nhận thức đến hành động, từ lý luận đến thực tiễn; đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và báo chí trong tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân sáng trong lòng dân; từ đó, đề xuất những giải pháp phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa lực lượng Công an nhân dân và báo chí thời gian tới...
 
    Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua chặng đường 92 năm xây dựng, phát triển, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước, Chính phủ, lực lượng báo chí đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng - văn hóa, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng và là diễn đàn rộng rãi của nhân dân. Như lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn lực lượng báo chí tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng chức năng nhận diện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bên cạnh đó, lực lượng báo chí cần quan tâm tuyên truyền về kết quả, thành tích trong bảo đảm an ninh trật tự; đẩy mạnh các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ và có hình thức trao đổi, phản ánh phù hợp, trên tinh thần xây dựng để giúp lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương có hình thức chấn chỉnh, xử lý nghiêm.


                                                                                      Kim Anh
                                                                                   (Bộ Công an)

Theo noichinh.vn

Nguồn: http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/201706/phat-huy-vai-tro-cua-bao-chi-trong-su-nghiep-bao-ve-an-ninh-trat-tu-302443/

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.