Kiên quyết ngăn chặn khiếu nại, tố cáo phức tạp phát sinh mới

Đó là chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu tại Hội nghị Giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) khu vực miền Bắc tại Quảng Ninh vào ngày 30/6. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh.

 


Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì Hội nghị. Ảnh: T - H

 

Tính chất, mức độ KN,TC tăng 

6 tháng đầu năm 2017, tình hình KN,TC cả nước có giảm về số vụ việc, riêng khu vực miền Bắc nhìn chung có giảm, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp và gay gắt ở một số địa phương; số vụ việc KN,TC vẫn còn nhiều, phổ biến là trong lĩnh vực đất đai, chủ yếu KN thu hồi đất để làm dự án; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, KN đòi lại nhà, đất, môi trường…

Đáng chú ý là khi diễn ra các sự kiện chính trị thì phát sinh nhiều đơn thư, nhiều đoàn đông người, tính chất mức độ phức tạp tăng lên. Sau vụ Fomosa, vụ Đồng Tâm cũng nảy sinh nhiều vấn đề, nhiều trường hợp bị kích động tập trung đông người, biểu tình phản đối; đặc biệt nhiều vụ người dân có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối người thi hành công vụ, bắt giữ cán bộ trái pháp luật, hủy hoại tài sản như vụ việc tại  Đồng Tâm, Hà Nội; huyện Sơn Động, Bắc Giang; Đông Phong, TP Lai Châu; Yên Phong, Bắc Ninh...

Bên cạnh đó, thế lực thù địch, phản động và các đối tượng xấu móc nối, liên kết với nhau, triệt để lợi dụng các vụ khiếu kiện phức tạp, nhất là các sự kiện liên quan đến Biển Đông, ô nhiễm môi trường, đất đai cơ sở thờ tự tôn giáo để chống phá, làm giảm uy tín của Đảng, của chính quyền.

6 tháng đầu năm, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 5.014 lượt công dân của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đến KN,TC, phản ánh, kiến nghị với 1.378 vụ việc. Các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đã tiếp 38.828 lượt công dân, trong đó có 564 đoàn đông người; tiếp nhận 50.836 đơn thư, qua xử lý xác định có 3.620 đơn thuộc thẩm quyền.

Đến nay, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xác minh, rà soát và chỉ đạo xử lý đối với 64 việc. Các địa phương giải quyết 2.496/3.195 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt 78,1%.

Về việc thực hiện Kế hoạch 1130, đến nay, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong khu vực phía Bắc đã xem xét giải quyết 146/146 vụ việc, đạt 100% trong tổng số 528 vụ việc trên cả nước.

Đối với Kế hoạch 2100, theo thống kê, khu vực phía Bắc có 191 vụ việc đưa vào rà soát. Đến nay, các tỉnh, thành đã xem xét giải quyết được 173/191 vụ việc, đạt 90,5%.


Đến nay, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xác minh, rà soát và chỉ đạo xử lý đối với 64 việc. Các địa phương giải quyết 2.496/3.195 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt 78,1%. Ảnh: T - H

 

Thanh, kiểm tra đột xuất địa phương có KN,TC đông người, phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu đánh giá cao các ý kiến đóng góp và nhấn mạnh: Các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chủ trương, pháp luật về KN,TC; trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC được nâng lên. Giải quyết các vụ việc mới phát sinh tốt hơn, hiệu quả hơn; nhiều vụ việc giải quyết đúng chính sách, pháp luật. Tập trung rà soát, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch 1130 và 2100 của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với các cơ quan Trung ương xử lý được các trường hợp phức tạp phát sinh; cơ bản kiểm soát được tình hình KN,TC.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC. Một số địa phương chưa tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định, chưa gắn công tác tiếp công dân với việc giải quyết KN,TC. Xử lý đơn thư thiếu thống nhất, còn đơn thư chuyển vòng vèo; nhiều vụ việc giải quyết chậm, để cho công dân phải chờ đợi lâu, bức xúc, gửi đơn nhiều nơi, khiếu kiện vượt cấp. Thậm chí có trường hợp dân KN nhiều lần nhưng không giải quyết. Còn có nhiều vụ việc giải quyết không chính xác, khách quan; áp dụng chính sách, pháp luật không đúng, hoặc quá máy móc, cứng nhắc, thiếu thực tế nên không dứt điểm. Có việc biết sai nhưng không sửa, né tránh ngại va chạm.

Việc thực hiện kết luận, quyết định giải quyết KN,TC còn hạn chế, có những vụ việc mặc dù đã được các bộ, ngành Trung ương xem xét, kết luận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo nhưng địa phương không thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đến nơi, đến chốn. Sự phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt, còn biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, thiếu tập trung, thống nhất, xã đẩy lên huyện, huyện đẩy lên tỉnh, tỉnh đẩy lên Trung ương.


 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: T - H

 

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới với phương châm “kiên quyết ngăn chặn KN,TC phức tạp phát sinh mới, nhất là những vụ việc KN,TC đông người; quan tâm, phối hợp giải quyết triệt để KN,TC phức tạp kéo dài theo Kế hoạch 2100”, Tổng Thanh tra đề nghị: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, Nghị quyết 39 của Quốc hội và Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KN,TC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC và các quy định chính sách về đất đai, môi trường...

Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, yếu kém thực hiện pháp luật, trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; coi công tác giải quyết KN,TC là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ của ngành Thanh tra và chính quyền các cấp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trước hết là Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, nhất là nâng cao chất lượng tiếp công dân lần đầu. 

Tăng cường phối hợp, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong giải quyết KN,TC; mạnh dạn sửa sai; chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; kịp thời phát hiện, ngăn chặn khiếu kiện đông người, vượt cấp; xử lý nghiêm những trường hợp kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối; khi có phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương UBND tỉnh, thành phố phân công cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương để trực tiếp vận động, thuyết phục công dân về địa phương, sau đó, có kế hoạch giải quyết dứt điểm, không để tiếp tục khiếu kiện vượt cấp. 

“Thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với địa phương để xảy ra KN,TC đông người, phức tạp; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm và thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, tăng cường cơ sở vật chất, chú ý bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật…” Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thanh tra Chính phủ cũng đã thông qua Dự thảo Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2018 và Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.Tài - Hải

Theo thanhtra.com.vn

Nguồn http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/kien-quyet-ngan-chan-khieu-nai-to-cao-phuc-tap-phat-sinh-moi_t238c1059n120995

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.