Tổng Bí thư: Loại bỏ cán bộ hư hỏng, nhất là trong cơ quan phòng, chống tham nhũng

“Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước, nhất là trong cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) những cán bộ hư hỏng, tham nhũng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.

Tổng Bí thư: Loại bỏ cán bộ hư hỏng, nhất là trong cơ quan phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra)- “Kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước, nhất là trong cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) những cán bộ hư hỏng, tham nhũng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.

  Tổng Bí thư: Loại bỏ cán bộ hư hỏng, nhất là trong cơ quan phòng, chống tham nhũng
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TN

  Ngày 22/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 13 với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

  Kỷ luật 700 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố lý làm trái

  Tại phiên họp Ban Chỉ đạo tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

  Sau khi nghe ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2017, công tác PCTN đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân rất hoan nghênh, ủng hộ, đồng tình cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội.

  Nổi bật là đã ban hành một loạt văn bản pháp luật, pháp quy, quy chế, quy định... của Đảng và Nhà nước để cảnh báo, răn đe, ngăn chặn và có căn cứ để phát hiện, xử lý sai phạm.

  Tổng Bí thư nêu, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; giám sát trong Đảng; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  Quốc hội, Chính phủ xây dựng, ban hành, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật như Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi); dự thảo Luật PCTN (sửa đổi, bổ sung)...

  Cấp uỷ và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 300 tổ chức đảng, hơn 18.600 đảng viên vi phạm, trong đó có hơn 700 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái.

  Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 11 cán bộ; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 cán bộ; trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và một số cấp uỷ, tổ chức đảng.

  “Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước”, Tổng Bí thư nói.

  Thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng

  Các cơ quan thanh tra, kiểm toán các cấp đã tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng; đã phát hiện 50 vụ có hành vi liên quan đến tham nhũng; kiến nghị thu hồi 43.321 tỉ đồng; xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; tiến hành thanh tra toàn diện 4 dự án, rà soát việc thanh tra 7 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

  Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã tổ chức 8 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 55 nhóm vấn đề về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở địa phương; kiến nghị các Ban thường vụ tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý 118 vụ việc, 39 vụ án tham nhũng, kinh tế.

  Cùng với đó, đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với những mức án nghiêm khắc và nhân văn.

  “Sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra; giữa thanh tra, kiểm toán với điều tra; giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, địa phương và các bộ, ngành chức năng trong phát hiện, làm rõ, xử lý sai phạm và tội phạm ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn. Một số khâu yếu lâu nay như điều tra, giám định, thu hồi tài sản, án treo nhiều... đã có tiến bộ”, Tổng Bí thư đánh giá.

  Ban Chỉ đạo làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, nền nếp, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, khá đều tay. Không làm thay việc của các cơ quan chức năng. Hiệu quả ngày càng cao.

  Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư vẫn có những mặt hạn chế, khuyết điểm. Đó là, việc xây dựng các văn bản hoàn thiện thể chế chưa đáp ứng kịp yêu cầu; kết luận thanh tra một số dự án còn chậm; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp; tình trạng "dưới lạnh" vẫn còn nhiều, khâu tự kiểm tra còn yếu. Sự phối hợp giữa một số cơ quan có lúc, có việc chưa tốt như để tội phạm trốn...

  Toàn cảnh phiên họp

  Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án trong năm 2018

  Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác này, nhất là những nội dung về hoàn thiện thể chế PCTN.

  “Chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc ("tham nhũng vặt"), kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước, nhất là trong cơ quan PCTN những cán bộ hư hỏng, tham nhũng”, Tổng Bí thư nêu rõ.

  Cùng với đó, chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

  Tổng Bí thư cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; xử lý 21 vụ việc, kiến nghị thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

  “Năm 2017, chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng năm 2018 và những năm tiếp theo còn nhiều việc phải làm, và còn phải làm lâu dài với quyết tâm cao hơn nữa, bền bỉ, kiên trì và hiệu quả hơn nữa. Cũng cần cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng việc đấu tranh PCTN để chia rẽ nội bộ ta, bôi nhọ, 

  Xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

  Năm 2017, đã kết thúc chỉ đạo xử lý 16 vụ án, 10 vụ việc; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 vụ/216 bị can; đã truy tố 12 vụ/172 bị can; xét xử sơ thẩm 5 vụ/73 bị cáo (tuyên phạt: 3 bị cáo án tử hình; 3 bị cáo tù chung thân; 62 bị cáo tù dưới 30 năm); xét xử phúc thẩm 6 vụ/80 bị cáo (tuyên phạt: 2 bị cáo tử hình; 4 bị cáo tù chung thân; 3 bị cáo tù 30 năm; 71 bị cáo tù dưới 30 năm); việc kê biên, thu giữ tài sản trong một số vụ án đạt khá cao.

  Nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra xét xử kịp thời một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao như vụ Giang Kim Đạt; vụ Hà Văn Thắm giai đoạn I; vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm... Các phiên toà xét xử ngày càng đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. Rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn.

  Thảo Nguyên

  thanhtra.com.vn

  Góp ý
  Họ và tên: *  
  Email: *  
  Tiêu đề: *  
  Mã xác nhận:
   
   
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.