Bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa được lĩnh

Khi bạn đã có hợp đồng lao động mới, nhưng nếu bạn không thông báo cho trung tâm giới thiệu việc làm thì sẽ phải nộp lại số tiền trợ cấp và sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

 Tôi đã đóng bảo hiểm được 2 năm 3 tháng, gần đây tôi nghỉ việc làm, tôi đã làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tôi muốn hỏi là theo luật, tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 3 tháng. Nhưng nếu tôi hưởng được 1 tháng, sau đó tìm được việc làm mới và tiếp tục đóng bảo hiểm. Thì thời gian tính tiếp đóng bảo hiểm và thời gian đóng bảo hiểm chưa được hưởng là thế nào ạ?

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

–  Luật việc làm 2013

– Nghị định 88/2015/NĐ-CP 

– Nghị định 95/2013/NĐ-CP

– Nghị định 28/2015/NĐ-CP

2. Giải quyết vấn đề:

Theo như bạn trình bày thì bạn đóng bảo hiểm xã hội 2 năm 3 tháng.  Trong trường hợp này bạn muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 như sau:

– Một, bạn phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật

+ Hoặc bạn đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. 

– Hai, bạn phải đáp ứng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

+ Nếu hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì bạn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

+ Còn nếu bạn làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì bạn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

– Ba, bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Nếu quá thời gian này thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

– Bốn, bạn chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;  Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng điều kiện nêu trên thì bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật việc làm năm 2013 như sau:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc….”.

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn là 60% x mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Do bạn không cung cấp thông tin mức đóng bảo hiểm của bạn 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc nên bạn có thể tham khảo quy định trên để tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của mình. 

Bạn đóng bảo hiểm được 2 năm 3 tháng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng,tức là bạn hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp

Và hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

– Giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu).

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; 

+ Quyết định thôi việc hoặc Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của hai bên.

– Sổ bảo hiểm xã hội của bạn.

– Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của bạn (bản sao, chứng thực).Theo đó, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ trên và nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ của bạn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm cũng phải trả lời bằng văn bản cho bạn biết. Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại điểm b, Khoản 3 và khoản 4, Điều 53;  Luật việc làm 2013 quy định về tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

b) Tìm được việc làm;

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp tht nghiệp, theo nguyên tc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp bạn được xác nhận là đã tìm được việc làm, bởi loại công việc được xác định rõ, loại hợp đồng lao động, thời hạn và cách thức trả lương, cách thức bạn tham gia Bảo hiểm xã hội kể từ ngày thiết lập quan hệ lao động mới.

Theo đó, bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không căn cứ bạn đã hưởng hết thời hạn trợ cấp thất nghiệp hay chưa? Việc làm hiện tại của bạn, có tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ là phương thức đóng khác, theo phương thức người lao động tự đóng, nhưng vẫn được xác định là bạn đang trong tình trạng có việc làm.

Do đó, bạn sẽ không được hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp nữa, mà thời hạn 3 tháng còn lại sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo của bạn. Bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp này sẽ được bảo lưu và làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện. 

Căn cứ theo Điều 27 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về vphạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

–  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp sau đây:

+ Thỏa thuận với cơ sở đào tạo nghề làm giả hồ sơ để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Như vậy, khi bạn đã có giao kết hợp đồng lao động mới thì lúc đó bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa nhưng nếu bạn không thông báo cho trung tâm giới thiệu việc làm mà cố tình hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nếu như bị phát hiện bạn sẽ phải nộp lại số tiền này cho bên trung tâm giới thiệu việc làm và sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định pháp luật .

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.