Hỏi: Có tính thời gian giảng dạy với cán bộ quản lý giáo dục?

Tôi xin hỏi, thời gian làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ở trường cao đẳng, phải thực hiện quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và được hưởng phụ cấp cho người trực tiếp đứng lớp có được xác định là "thời gian trực tiếp giảng dạy" không? 

Có được tính để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú không?


(Người hỏi Đặng Phước Hải - Tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:
Điều 6 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: "Giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có nghĩa vụ giảng dạy theo định mức, tính tỷ lệ % của định mức giờ chuẩn quy định tại Thông tư này" để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh, sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP đã quy định rõ đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; trong đó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thuộc đối tượng cán bộ quản lý giáo dục.

Căn cứ các quy định nêu trên, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng là đối tượng cán bộ quản lý giáo dục. Thời gian giảng dạy theo nghĩa vụ khi là cán bộ quản lý giáo dục không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy như đối với giảng viên khi tham gia xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.