Thông báo về việc phổ biến pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền tác giả

Nhằm giúp cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong Trường có nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền tác giả, đồng thời biết tự bảo vệ mình tránh tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể khai thác những lợi ích to lớn từ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và triển khai. Phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ tóm tắt một số nội dung cơ bản những quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền tác giả gửi đến các đơn vị (xem file đính kèm).

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường phổ biến tài liệu này đến cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc đơn vị mình quản lý.

Xem thông báo tại đây.

Xem file đính kèm tại đây./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.