Thông báo thanh tra bốn cơ sở liên kết đào tạo VLVH

THANH TRA 04 CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HỆ VLVH

Trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 5 năm 2014, Phòng Thanh tra Giáo dục sẽ tiến hành thanh tra hoạt động liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học tại 04 cơ sở đào tạo (CSĐT) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh gồm: CSĐT Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) Thủ Đức; CSĐT số 15; CSĐT số 04 và CSĐT số 31.

Thời gian thanh tra cụ thể:

- CSĐT Trường ĐHSPKT Thủ Đức: ngày 22 tháng 5 năm 2014;

- CSĐT số 15: ngày 23 tháng 5 năm 2014;

- CSĐT số 04: ngày 22 tháng 5 năm 2014;

- CSĐT số 31: ngày 21 tháng 5 năm 2014.

                                                                  

                                                                                                                                   Phòng ttpc

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.