Thủ tục xét lý lịch để kết nạp Đảng 2021 mới nhất

Thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là một trong những bước quan trọng để xem xét kết nạp Đảng viên. Vậy trong năm 2021, thủ tục này được tiến hành như thế nào?

Người xin vào Đảng phải tự khai lý lịch trung thực
Theo điểm 1.3.1 khoản 1.3 Điều 1 về quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên nêu tại Hướng dẫn số 09 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu:


Người vào Đảng phải tự khai lý lịch của người xin vào Đảng, không nhờ người khác viết hộ; khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, không tẩy xóa, sửa chữa; không viết cách dòng.

Đồng thời, lý lịch này phải được khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực và người vào Đảng phải chịu trách nhiệm về nội dung đã khai. Nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ (căn cứ điểm a khoản 3.3 Điều 3 Hướng dẫn 01 năm 2016).

Đặc biệt, tại quy định này, lý lịch của người vào Đảng phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

Trong đó, người vào Đảng phải khai theo hướng dẫn tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW năm 2017 gồm các nội dung:

- Họ tên đang dùng; giới tính; họ, tên khai sinh; bí danh…

- Trình độ hiện nay, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học…

Những người cần thẩm tra về lý lịch
Việc thẩm tra lý lịch áp dụng với các đối tượng nêu tại khoản 3.4 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW gồm:

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân;

- Vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

Nội dung thẩm tra, xác minh
Việc thẩm tra, xác minh áp dụng với cả người xin vào Đảng và người thân của người đó. Tuy nhiên, với từng đối tượng, nội dung thẩm tra sẽ khác nhau. Cụ thể:

- Với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phương pháp thẩm tra, xác minh
Hướng dẫn 01 năm 2016 nêu rõ:

Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ

Như vậy, cách thức thẩm tra, xác minh được hướng dẫn như sau:

- Thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ.

- Nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở Đảng từ ông, bà nội đến nay thì không cần thẩm tra riêng.

- Nếu người vào Đảng có cha, mẹ đẻ; anh chị em ruột, con đẻ đang là Đảng viên và lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực thì không phải thẩm tra, xác minh.

- Người vào Đảng trong lực lượng vũ trang: Đối chiếu lý lịch của người này khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển dụng, tuyển sinh. Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh.

- Người vào Đảng đang ở nước ngoài: Đối chiếu lý lịch của người đó đang được quản lý ở trong nước hoặc xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi quê quán, cư trú, làm việc ở trong nước;

- Người thân của người vào Đảng đang ở nước ngoài: Cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung xác nhận. Nếu chưa rõ về chính trị thì đến cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi để thẩm tra.

- Người vào Đảng và người thân đang làm việc ở tổ chức đại diện, phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam: Đại diện cấp ủy cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra.

Các bước xét lý lịch Đảng viên
Bước 1: Người vào Đảng khai lý lịch Đảng viên;

Bước 2: Chi bộ và cấp uỷ cơ sở nơi có người vào Đảng kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào Đảng.

Lưu ý: Chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch.

Bước 3: Chi bộ và cấp ủy cơ sở gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra; trường hợp cần thiết thì chi bộ cử Đảng viên đi thẩm tra.

Bước 4: Cấp ủy cơ sở nơi đến thẩm tra thẩm định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung đã khai trong lý lịch.

Tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức Đảng...” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”.

Bước 5: Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

Nguyễn Hương

Nguồn: https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/thu-tuc-xet-ly-lich-de-ket-nap-dang-566-28895-article.html

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.