Không được nộp báo cáo lao động qua bưu điện?

Không được nộp báo cáo lao động qua bưu điện?

07/12/2016 09:00 GMT+7

TTO - * Nhiều năm nay tôi gửi báo cáo tăng, giảm lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm của doanh nghiệp qua đường bưu điện (bằng thư bảo đảm EMS) cho Phòng LĐ-TB&XH Q.5 (TP.HCM) rất thuận tiện.

Tuy nhiên mới đây khi gửi báo cáo 6 tháng cuối năm 2016 qua đường bưu điện thì thư đã bị gửi trả về kèm theo yêu cầu của phòng là doanh nghiệp phải liên hệ trực tiếp với phòng để nộp báo cáo.

Tôi nghĩ việc Phòng LĐ-TB&XH Q.5 từ chối nhận báo cáo tình hình tăng, giảm lao động qua đường bưu điện mà yêu cầu doanh nghiệp phải nộp trực tiếp là không cần thiết, khiến doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian, công sức. Nguyễn Đước (TP.HCM)

 Lou Hàn Cánh (trưởng Phòng LĐ-TB&XH Q.5) trả lời:

- Trước đây, Phòng LĐ-TB&XH Q.5 nhận báo cáo tăng, giảm lao động của doanh nghiệp qua đường bưu điện nhưng bắt đầu từ ngày 1-8-2016, doanh nghiệp trên địa bàn quận phải nộp các hồ sơ về lao động như đăng ký nội quy lao động, đăng ký hệ thống thang lương bảng lương, khai trình lao động, báo cáo tình hình biến động lao động... về Văn phòng UBND Q.5 (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

 

Mục tiêu là nhằm cải cách hành chính, thực hiện một cửa trong lĩnh vực lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ công.

Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ lao động của các doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND Q.5 đã có thể thực hiện trên trang web của UBND quận.

Người dân, doanh nghiệp không cần phải trực tiếp đến Văn phòng UBND Q.5 mà có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên trang web.

Đồng thời doanh nghiệp vẫn có thể nộp báo cáo qua đường bưu điện nhưng cần thay đổi địa chỉ nơi nhận là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thay vì Phòng LĐ-TB&XH Q.5 như trước đây.

VŨ THỦY ghi
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.