Lao động nữ đang nuôi con nhỏ có được làm thêm giờ?

Tôi có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Tôi muốn làm tăng ca do công việc tại công ty nhiều, tôi cần phải hoàn thành để nộp cho khách hàng. Theo tôi được biết trong thời gian nuôi con nhỏ không được phép tăng ca. Vậy trường hợp của tôi, nếu tôi xin công ty tăng ca và công ty cũng đồng ý cho tôi tăng ca thì có được không?

Lao động nữ đang nuôi con nhỏ có được làm thêm giờ?

Trả lời :

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 155 Bộ luật Lao động 2012 quy định về Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ:

“1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty thực hiện bố trí làm thêm giờ đối với người lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng là không đúng quy định pháp luật.

GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH ONLINE

http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Lao-dong-nu-dang-nuoi-con-nho-co-duoc-lam-them-gio/17645.vgp

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.