11 biểu mẫu mới dùng trong giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Ngày 01/12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định 668-QĐ/UBKTTW bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Theo đó, 11 biểu mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được ban hành tại Danh mục kèm theo Quyết định bao gồm:


- Tờ trình đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật sử dụng trong thi hành kỷ luật đảng;

- 03 biểu mẫu dùng trong việc bổ sung, thay đổi nội dung, thành viên đoàn kiểm tra, giám sát, gia hạn thời gian kiểm tra, giám sát:

+ Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng;

+ Quyết định gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng;

+ Quyết định hủy bỏ văn bản.

- 03 biểu mẫu dùng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng, hủy văn bản sai, trái thẩm quyền;

- 04 biểu mẫu dùng để kiểm tra nội dung do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Quyết định 668-QĐ/UBKTTW có hiệu lực kể từ ngày ký.

thuvienphaplaut.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.