Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thống kê ký kết chia sẻ thông tin

Chiều ngày 5/7, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thống kê đã ký kết Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê. Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dự và đã ký kết Chương trình phối hợp.

Theo Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, nội dung phối hợp tập trung vào việc xây dựng các văn bản về thống kê: Chiến lược, kế hoạch trung và dài hạn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thống kê; bổ dung, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê; chế độ báo cáo thống kê, hệ thống chi tiêu thống kê, danh mục các cuộc điều tra thống kê.


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng cùng Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Nguyễn Bích Lâm cùng ký nội dung Chương trình phối hợp.

Đối với nội dung tổng điều tra, điều tra thống kê: Xây dựng phương án điều tra thống kê các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê thuộc lĩnh vực giáo dục. Triển khai, thực hiện các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Hai bên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; tổ chức hội thảo, phổ biến, tập huấn các chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và cấp bộ, ngành; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thống kê; xây dựng nội dung pháp luật về thống kê trong các trường chuyên nghiệp do Bộ quản lí.

Phối hợp triển khai, thực hiện hoạt động khác liên quan đến công tác thống kê khi có yêu cầu. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu tự động giữa hai Cơ quan.


Lễ ký kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của hai Cơ quan.

Mục đích của Chương trình phối hợp giữa hai Cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực giáo dục; đảm bảo tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê; sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai Cơ quan đáp ứng yêu cầu quản lí, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành. Thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.

Chia sẻ tại buổi Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác thống kê là một hoạt động, một cơ sở quan trọng trong việc phân tích, đánh giá, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo, trong việc hoạch định các chính sách về giáo dục.

Thứ trưởng cũng cho rằng, trong thời gian qua với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Tổng cục Thống kê mà công tác thống kê trong ngành giáo dục và đào tạo đã góp phần rất lớn trong việc phân tích các chỉ số giáo dục, cung cấp thông tin kịp thời, phục vụ công tác quản lí nhà nước của các cấp và các ngành. Trong thành tựu thống kê của ngành giáo dục có sự phối hợp, giúp đỡ rất lớn về chuyên môn của Tổng cục Thống kê.


Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian qua với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực
của Tổng cục Thống kê mà công tác thống kê trong ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều thuận lợi.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao sự phối hợp  của Tổng cục Thống kê trong các hoạt động gần đây như: Rà soát, biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia về giáo dục; xây dựng các vản bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn nội dung của Luật thống kê…

“Chúng tôi kỳ vọng sau khi Chương trình phối hợp công tác được ký kết, ban hành thì sẽ được phối hợp chặt chẽ hơn nữa, từ đó nâng cao hiệu quả thống kê trong giáo dục, có những kết quả thiết thực giúp cho việc phân tích, tính toán chỉ số thống kê giáo dục được kịp thời, chính xác, phục vụ cho việc hoạch định chính sách trong giáo dục; đồng thời thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030” Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tin tưởng. 

Theo Trung tâm Truyền thông giáo dục

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.