Hỏi: Có hai thẻ BHYT, xử lý thế nào?

Tôi đã mua BHYT cho năm 2017, nhưng đầu năm 2017, tôi đi làm và đóng BHYT bắt buộc tại công ty nên hiện tôi có 2 thẻ BHYT. Xin hỏi, tôi làm thủ tục hoàn trả thẻ BHYT như thế nào?

 

BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 20 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thì người đang tham gia BHYT theo hộ gia đình, sau đó chuyển sang đối tượng tham gia BHYT tại doanh nghiệp, được hoàn trả tiền đóng BHYT của thời gian tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian còn lại thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Thời gian còn lại thẻ có giá trị sử dụng được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp mới tại doanh nghiệp đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT theo hộ gia đình.

Hồ sơ để làm căn cứ hoàn trả tiền đóng theo quy định tại Điều 28 Quyết định 959/QĐ-BHXH gồm: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHYT (Mẫu TK1-TS); thẻ BHYT tham gia theo hộ gia đình còn giá trị sử dụng. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đề nghị ông nộp hồ sơ cho BHXH TP. Cẩm Phả để được giải quyết.

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn

Nguồn: http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Co-hai-the-BHYT-xu-ly-the-nao/13707.vgp

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.