13/02/2017
Hơn 9.000 phụ huynh và học sinh đã đến tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2017 do báo Thanh niên phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tại nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 12-2-2017.

“Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đi đôi với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân”(trích Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012)