09/01/2019

Hơn 10.000 học sinh khối lớp 12 từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đến tham dự ngày hội tuyển sinh 2019 vào ngày 5-1, tại trường ĐH Đồng Nai.


“Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đi đôi với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân”(trích Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012)